Serviceniveauer - det socialtfaglige område

Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område.

Hvorfor serviceniveauer?

Det konkrete formål med serviceniveauer er at fastsætte generelle vejledende niveauer for tildeling af støtte til udsatte børn, unge og familier.

Administration af serviceniveauer

Serviceniveauer fastlægger som udgangspunkt kommunens administrative praksis på området. De enkelte serviceniveauer er alle udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området. Alle sager behandles dog fortsat ud fra et individuelt skøn og serviceniveauerne skal derfor ses som en guideline til sagsbehandlerne.

Læs serviceniveauer for det socialfaglige område her (PDF)