Tilskud til privat pasning

Forældre til børn fra 0-5 år kan få tilskud til privat pasning i stedet for plads i et kommunalt dagtilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til fem år eller skolestart i 0. klasse. Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op via den digitale pladsvisning.

Ved pasning hos en privatperson skal vedkommendes hjem godkendes af Gribskov Kommune for at sikre, at hjemmet overholder sikkerhedsreglerne.