Hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har forældrene alene ansvaret for barnets undervisning. Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav børnene mødes med i folkeskolen, og Gribskov Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen. Fra august 2023 er det dit barns distriktsskole der gennemfører tilsyn med hjemmeundervisningen.

Hvis du selv vil varetage undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette orienteres til Gribskov Kommune via nedenstående formular.

Formularen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
  • Forældre/værges navn i forhold til at modtage digital post
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem er ansvarlig for undervisningen
  • Opstartsdato 
  • Klassetrin

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.
Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den person, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunens tilsynsførende. Der vil være minimum ét tilsynsbesøg årligt. Tilsynet med undervisningen varetages fra skoleåret 2023/2024 af elevens distriktsskole.
Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter distriktsskolen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Retningslinjer for hjemmeundervisning i Gribskov Kommune 2023 .pdf

Tilmeld hjemmeundervisning her

 

Kontakt Gribskov Kommune for vejledning og orientering om hjemmeundervisning

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Telefon: 72496000

Send digital post til Center for Dagtilbud og Skoler