Mistet eksamensbevis - hvad gør jeg?

Gribskov Arkivet laver kopier af eksamensbeviser til elever, der mister deres eget.

Hvis en elev har taget eksamen i 2011 eller senere, kan han eller hun selv finde en kopi af beviset på:

gribskovarkiv.dk

Ved eventuelle spørgsmål kontaktes arkivet på følgende hovedtelefonnummer: 72 49 99 45