Skolestart

Her kan du læse om skolestart, brobygning, rullende skolestart og udsættelse af skolestart.

Hvornår kan mit barn starte i skole?

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
5-årige børn kan efter forældrenes anmodning begynde i 0. klasse, hvis de fylder 6 år senest 30. september det efterfølgende år.

Eleverne undervises i 10 år fra 0. til og med 9. klasse.

Hvilken skole skal mit barn gå på?

Alle børn har en distriktsskole, hvor de er sikret plads. Det er børnenes bopælsadresse, der afgør hvilken skole, der er distriktsskolen.
Du kan finde dit barns distriktsskole i listen over skoledistrikter.

Nogle skoler har 0.- 6. klasse på flere afdelinger. Du skal skrive dit ønske til afdeling i kommentar-feltet i skoleindskrivningen. Vælger du en anden afdeling end den geografisk nærmeste, bortfalder retten til kommunal transport til og fra skolen.
Ønsker du, at dit barn skal gå på en privatskole, skal du angive dette ved skoleindskrivningen og tage kontakt til den ønskede skole.

Indskrivning til skole

Kommunen udsender i efteråret et brev om indskrivning til alle de børn, der skal begynde i 0. klasse fra det kommende skoleår.
Skal dit barn indskrives i en ny skole senere i skoleforløbet, skal du kontakte den nye skole.

SKOLEINDSKRIVNING

Til skolestart i skoleåret 2024/2025. Indskrivningen starter mandag d. 16. oktober 2023

Velkommen til skoleindskrivning for børn, der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2024/2025.

Alle børn født i 2018 og for skoler med rullende skolestart 1. halvdel af 2019, skal begynde i 0. klasse i løbet af skoleåret 2024/2025.

 

Børn, der er født mellem 1. januar og 30. september 2019, kan på forældrenes anmodning begynde i 0. klasse i skoleåret 2024/2025.

Der er frit skolevalg i Gribskov Kommune. Skolerne holder informationsmøder/åbent hus arrangementer:

Bjørnehøjskolen

Onsdag den 1. november kl. 17.30 – 18.30A

Gilbjergskolen – Parkvej

Torsdag den 2. november kl. 15.30 – 17.00

Gilbjergskolen – Blistrup

Torsdag den 26. oktober kl. 15:30 – 17.00

Gribskolen – Græsted

Tirsdag den 24. oktober kl. 16.00 – 17.30

Gribskolen – Tingbakken

Torsdag den 26. oktober kl. 16.00 – 17.30

Nordstjerneskolen

Tirsdag den 7. november kl. 17.00 – 18.00

Ramløse Skole

Mandag den 30. oktober kl. 17.00 – 18.00

Sankt Helene Skole – Tisvilde

Tirsdag den 31. oktober kl. 17.00 – 18.30

Den elektroniske indskrivning er åben fra mandag den 16. oktober 2023

Alle forældre til skolestartere modtager brev med Digital Post om skoleindskrivning i uge 44, 2023.

Deadline for skoleindskrivning er 31. december 2023

 Mini-FO

Der er Mini-FO på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen, Ramløse Skole og Sankt Helene Skole.

Hvis dit barn skal starte på en af disse skoler, betyder det, at dit barn skal begynde i Mini-FO den 1. april, det år barnet fylder 6 år og skal starte i skole.

Læs mere om hvornår og hvordan du indskriver dit barn i Mini-FO her

Få hjælp til skoleindskrivning

Det er obligatorisk at indskrive via den digitale selvbetjeningsløsning. Kan du ikke bruge den digitale løsning, er du velkommen til at ringe eller komme ind i Center for Borgerservice på Rådhuset, så hjælper vi dig med at skrive dit barn op.

Klik her for at åbne den elektroniske skoleindskrivning


Nærmere oplysninger vedr. informationsmøder følger snarest fra den lokale skole.

Du skal bruge MitID/NemID for at logge dig på i den elektroniske skoleindskrivning kan du: 

  • Indskrive dit barn på jeres lokale folkeskole  
  • Ansøge om, at dit barn bliver indskrevet på en anden folkeskole i kommunen. 
  • Du kan orientere kommunen om, at du ikke ønsker dit barn indskrevet fordi: 
  • Du har søgt dit barn indskrevet på en folkeskole udenfor Gribskov Kommune eller på en privatskole  
  • Du har søgt udsat skolestart i samarbejde med dit barns daginstitution.

Hent hjælp og vejledning til indskrivningen

Samtykkeerklæring i forbindelse med skolestart (PDF)

Indskrivning af plejebørn

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Skolen, som barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen, vil være behjælpelig med at indskrive.

Særligt vedrørende indskrivning til Nordstjerneskolen.

Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole har rullende skolestart. Indskrivningen til skolestart 2022/2023 gælder derfor børn født i 2016 til og med 30. april 2017. Børnene indskrives med henblik på skolestart i løbet af skoleåret 2022/2023.

Fælles forældremyndighed

Valg af skole til jeres barn er en fælles beslutning mellem forældremyndighedshaverne. Bor dit barn ikke sammen med begge sine forældre, er det den barnet bor hos, der på baggrund af jeres fælles beslutning, kan udfylde den elektroniske skoleindskrivning.

Brobygning mellem daginstitution og skole/FO

For de fleste børn er overgangen mellem daginstitution og skole/FO ikke problemfyldt. Den er tvært imod spændende og udfordrende.

For nogle få børn kan forandringen fra børnehave til skole imidlertid være svær. For dem og deres forældre bliver en veltilrettelagt brobygning ekstra vigtig.

Det er børnehaverne og skolerne, der sammen med forældrebestyrelserne tilrettelægger og forbereder børnenes overgang fra børnehave til skole i deres lokalområde.

Udsættelse af skolestart

Regler om skoleudsættelse i henhold til Folkeskoleloven:

§ 34, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.

Hvis et barns skolestart søges udsat, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling. Afgørelser om udsættelse af skolestart træffes af centerchefen, på baggrund af forældrenes ansøgning, en udarbejdet handleplan for barnets ekstra år i børnehaven, samt en PPV. Handleplanen udarbejdes af daginstitutionen og forældrene i fællesskab, med mulighed for sparring fra medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skoler.

Husk at sætte kryds i ansøgning om udsat skolestart, når du indskriver dit barn elektronisk.

Ansøgningsskema til udsættelse af skolestart kan rekvireres i sekretariatet for Dagtilbud og Skoler, mail: dagtilbudogskoler@gribskov.dk, Telefon: 7249 6172.

Deadline for ansøgning er den 31. januar.

Rullende skolestart

Rullende skolestart betyder, at ikke alle børn starter på samme dato, men derimod starter umiddelbart efter de er fyldt 6 år. Dette betyder også at undervisningen for 0.-2. klassetrin er aldersintegreret.

Følgende skoler bruger rullende skolestart:

  • Nordstjerneskolen

Hjemmeundervisning

Regler for hjemmeundervisning af børn i den undervisningspligtige alder klik her