Gribskov Familieskole

Gribskov Familieskole er et kortvarigt og intensivt tilbud til familier og skoler, der er bekymrede for et barns udvikling og trivsel.

Tilbuddet er en forebyggende foranstaltning til familier med børn i alderen 6 til 13 år med betydelige sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, der kommer til udtryk som uhensigtsmæssige adfærds- og samspilsmønstre.

Formålet med indsatsen er at skabe forandringer, så barnet udvikler sig og trives bedre. Indsatsen sker i et samarbejde mellem familien, hjemskolen og Familieskolen, og vil skabe nye perspektiver og etablere netværk og samarbejde omkring fælles mål og ønsker for barnet, der ikke trives. Indsatsen skal udvikle strategier og tiltag, der giver barnet nye deltagelsesmuligheder, og som modvirker, at barnet oplever marginalisering eller ekskludering.

Gribskov Familieskole bygger bro mellem familiekonteksten og de omkringliggende pædagogiske miljøer og skaber vedvarende forandringer i familierne, skolerne og herigennem i børnenes adfærd.
Gribskov Familieskole bygger således på en forståelse, hvor barnets problemer hverken tillægges forældrenes situation eller skolens undervisning eller pædagogik, og hvor løsningen skal findes i samarbejdet mellem skole og forældre. Et samarbejde, der ofte er udfordret eller ikke er til stede ved opstart, og hvori barnet overses, og problemerne vokser.
Forandringsarbejdet i både hjem og skole skal sikre, at alle omkring barnet gives mulighed for at blive opmærksomme på og ændre adfærd og tidligere handlemønstre.

Familieskolens arbejde tager udgangspunkt i Marlborough-modellen og kan have op til 8 familier ad gangen. Der er løbende optag, og familierne vil således være på forskellige stadier af deres forandringsarbejde. Erfaringsdeling og bevidning af hinandens udvikling understøttes desuden af diverse flerfamilieaktiviteter og -processer.

Et forløb på Familieskolen er 20 uger, og forældrene deltager sammen med deres børn en dag om ugen på Familieskolen og forældrene en dag uden børn. De resterende fire dage er barnet i sin almindelige skole. Forløbet følges op af en periode på 20 uger, hvor barnet går i sin egen klasse alle ugens dage med netværksmøder for at støtte barnet, familien og skolen i overgangen til fuld deltagelse i egen klasse.

Gribskov Familieskole insisterer på at se problemer i kontekst og opleve dem som invitationer til særlig nysgerrighed. En nysgerrighed, der bygger på en forståelse af, at alle tilstande rummer uanede muligheder, der bedst udvikles i fælles indsatser.

Målgruppen

Særlige kendetegn kan være:

  • Skoler, familier og børn, der har behov for en fælles indsats, der er kendetegnet ved et intensivt forløb over en kort periode.
  • Skoler, familier og børn, der har brug for, at store dele af barnets netværk inddrages aktivt i forandringsarbejdet.
  • Skoler, familier og børn, der har behov for at arbejde aktivt i en vekselvirkning mellem praktiske aktiviteter og refleksion - alene og sammen med andre familier.
  • Skoler, familier og børn, der har brug for at eksperimentere og afprøve flere forskellige strategier i forbindelse med deres udvikling.
  • Skoler, familier og børn, der profiterer af et individuelt planlagt forløb med flere forskellige kontekster, mødeformer og samtaler.
  • Familier og børn for hvem, det er hjælpsomt at spejle sig i andre familiers handlemåder for derigennem at finde inspiration til egen udvikling.

Kontakt

 

Det er barnets hjemskole, der i et samarbejde med barnets forældre indstiller til et Familieskoleforløb.

Ved spørgsmål om Gribskov Familieskole kan du som forælder henvende dig til skoleleder, skolens FSI-rådgiver eller PPR-medarbejder. Familieskolen deltager meget gerne i et uforpligtende info-møde med forældre og skole om et eventuelt Familieskoleforløb.