Undervisning af flersprogede børn og unge

Dansk som andetsprog og modermålsundervisning i Gribskov Kommune.

Dansk som andetsprog

Tilbud om dansk som andetsprog (basis/supplerende undervisning) for nyankomne flersprogede børn og unge:

  • i alderen 6 til 14 år indskrives eleven på distriktskolen
  • i alderen 14 til 18 år indskrives eleven i udvidede modtageklasser i Uddannelsescentret i Helsinge. Kontakt skolen direkte for koordinering af indskrivningsmøde på 72496439, eller mail. Gribskov10@gribskov.dk.  

Modersmålsundervisning

Oplysning om modersmålsundervisning for skoleåret 2021/2022 i et sprog, der er det officielle sprog i et af følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Tilbuddet gælder alle tosprogede børn i folkeskolen, der har et andet modersmål end dansk og som forsørges af en i Danmark bosiddende person, som er statsborger i et af ovenstående lande, og som er fra medlemsstater i Den Europæiske Union - EU (www.eu-oplysningen.dk) lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejde EØS, Færøerne og Grønland.

Da Gribskov Kommune ikke modtager ansøgninger nok til et hold på min. 12 elever, vil undervisningen som udgangspunkt foregå i København.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes i Gribskov Kommune, da kommunen godkender undervisningstilbud og hæfter for betaling for undervisningen til andre kommuner. Tilmelding er derfor bindende.
Tilbuddet gives i henhold til Folkeskoleloven LBK nr 1534 af 11/12/2015 og BEK nr 689 af 20/06/2014.

Hvornår kan barnet få modersmålsundervisning?

Undervisningen tilbydes børn fra 0. til 9. klasse i 2-3 lektioner om ugen i et nærmere fastsat årligt timetal. Undervisningen foregår om eftermiddagen, lørdage eller efter aftale med underviseren. Kommunen dækker evt. udgifter til bus og tog efter gældende regler for transport.

Du skal være opmærksom på, at undervisning ikke må påbegyndes uden en bevilling fra Gribskov Kommune. Ønsker du at ansøge om modersmålsundervisning bedes du kontakte Gribskov Kommune via mail: DagtilbudOgSkoler@gribskov.dk. 

Tilmeldingsfrisk for skoleåret 2022/2023 - 25 marts 2022. 

 

Ved spørgsmål vedr. indskrivning og modersmålsundervisning

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Telefon: 72496000

Send digital post til Center for Dagtilbud og Skoler