Sundhedsplejen i skolen

Sundhedsplejen hjælper børn og unge til en sund opvækst og giver redskaber til brug senere i livet.

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og undersøgelser til alle skoleelever i kommunen.
Sundhedsplejens primære opgaver er at fremme sundhed og forebygge sygdom. Det sker ved at:

  • Have det enkelte barn i fokus
  • Styrke og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov
  • Medvirke til at opspore eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer så tidligt som muligt
  • Sørge for hjælp når og hvis, der er behov.

I de første skoleår forventes forældrene at deltage ved sundhedsplejerskens undersøgelse. Derefter er det barnet/den unge selv, der får tilbud om samtaler. Det kan enten være individuelle samtaler eller i mindre grupper.

Forældre kan altid kontakte skolens sundhedsplejerske for at drøfte bekymringer om barnets trivsel.

Kontakt sundhedsplejen:

Send digital post til sundhedsplejen