Barnets journal

På sundhedsvejen.dk kan du læse barnets journal.

På sundhedsvejen.dk kan læse dit barns journal.

I journalen kan du følge højde- og vægtkurver samt sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. Du kan også læse og modtage post fra sundhedsplejersken.

Sundhedsvejen.dk kører via sundhedsdatanettet og er et sikkert og krypteret netværk til udveksling af personfølsomme oplysninger.

Sådan får du adgang til Sundhedsvejen.dk

Du logger på Sundhedsvejen.dk med Mit-ID.