Når du er gravid

Sundhedsplejen i Gribskov Kommune modtager besked fra hospitalet om, at du er gravid, og vi registrerer dig i Sundhedsplejens journalsystem.

På baggrund af de informationer vi modtager fra hospitalet, vurderer vi, om der er grundlag for at tilbyde dig besøg/samtaler med din sundhedsplejerske i graviditeten.
Hvis du selv vurderer et behov for dette er du også meget velkommen til at kontakte os.

Derudover får Sundhedsplejen altid automatisk besked, når barnet er født. Sundhedsplejersken der kører i jeres område, ringer til jer, i dagene efter fødslen for at aftale det første besøg. Sundhedsplejersken tilbyder det første besøg på 3. -6. dagen efter fødslen.

 

Fødselsforberedelse tilbydes løbende af jordemødre og barselssygeplejersker på NOH Hillerød – yderligere information kan læses her