Omsorgstandpleje i Gribskov Kommune

Omsorgstandplejen et tilbud til borgere, der har så vidtgående fysiske eller psykiske handicap, at de vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling i 2022 for omsorgstandpleje er 555 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Hvordan bliver du godkendt til omsorgstandpleje?

Tandplejetilbuddet tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker, samt helbredstilstand.

Du skal godkendes til omsorgstandpleje.

  • Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet, som kontakter visitator.
  • Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen, som kontakter visitator.

Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og derved bidrage til sundhed og livskvalitet.

Pjece omsorgstandpleje

Hvor skal du gå til tandlæge?

Omsorgstandpleje foregår på de kommunale klinikker, hvis det er muligt, og ellers i din egen bolig. Behandlingen varetages af Gribskov Tandplejes tandlæger og de kliniske tandteknikere, som vi samarbejder med.

Privat tandlæge / tandtekniker

Hvis du ønsker at benytte omsorgstandpleje i en privat praksis, skal du give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge/klinisk tandtekniker du vælger, før du starter.

Gribskov Tandpleje indgår derefter en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af omsorgstandpleje for dig. Gribskov Kommune afholder udgiften.

Særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis, kan først påbegyndes, efter Gribskov Kommune har godkendt iværksættelsen og det behandlingstilbud som tandlægen/tandteknikeren har givet.

Nedenstående ydelser kræver ikke forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune. Desuden kan følgende plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, såfremt de ikke overstiger nedenstående beløbsgrænser:

  • Plast præmolar enkeltfladet: 600 kr.
  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 990 kr.
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.100 kr.
  • Plast molar enkeltfladet: 700 kr.
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 1000 kr.
  • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.200 kr.

Ydelserne reguleres løbende med samme procentsats, som øvrige omsorgstandplejeydelser.

Sådan passer vi på dine data - PDF

 

 

 

 

 

 

Gribskov Tandpleje

Gribskov Tandplejes telefonnummer: 7249 9150 

besvares på hverdage fra kl. 8.00-9:45 og 10:15-12:30 

Mailadresse: tandplejen@gribskov.dk

 

Relateret indhold