Specialtandpleje

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Målgruppen for specialtandpleje er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet (fx patienter med Parkinsons-sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

Specialtandplejen består af to dele: den kommunale specialtandpleje, som varetages i Gentofte Kommune og den regionale specialtandpleje i Region H, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi.

Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, der er behov for ud fra en tandlægefaglig vurdering, og som er realistisk at gennemføre.

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med personen og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse kan henvise borgere til specialtandplejen med henblik på visitationsundersøgelse, hvor det vurderes, om borgeren hører til målgruppen.

Henvisning med alle relevante oplysninger, evt. journal oplysninger, sendes til Administrationen i Gribskov Tandpleje, Østergade 62C, 3200 Helsinge.

For børn og unge under 18 år er behandlingen i specialtandplejen gratis.

For borgere over 18 år er den maksimale egenbetaling i 2023 - 2130 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.