Lovgivning om affald

Kommunen er myndighed på affaldsområdet og kan rådgive dig om affald.

Der er love og regler om affald, både for private og virksomheder.

Opdager du, at andre fjerner eller opbevarer affald ulovligt, kan du melde det til kommunen.

Det kan dreje sig om farligt affald på ejendomme, skrotbiler på privat grund, dumpning af byggeaffald eller ulovlig afbrænding af affald. Det kan også være nedtagning af støvende asbest og eternit, der ikke håndteres forsvarligt.

Du kan anmelde ulovlige forhold om affald ved at maile til tms@gribskov.dk

Affaldsområdet er især reguleret af Affaldsbekendtgørelsen - læs den her

Bål og afbrænding af haveaffald

Det er ikke tilladt for private, at brænde haveaffald af i Gribskov kommune. Forbuddet gælder både i landzone, byzone og sommerhusområder.

Sankt Hans

Sankt Hans-bål må kun finde sted Sankt Hans-aften.

Bål

Det er tilladt at lave mindre bål af rent, tørt træ på bålsteder.

Afbrænding for erhverv

Kommunens affaldsregulativ bestemmer, hvornår virksomheder må afbrænde affald. Læs regulativerne nedenfor. 

Hensyn ved afbrænding

Alle afbrændinger skal følge Beredskabsstyrelsens vejledning i forhold til afstandskrav, sikkerhedsforanstaltninger mv.

Se Beredskabsstyrelsens vejledning 

Affaldsregulativ for private og virksomheder

Her kan du læse om reglerne for dig som borger i forhold til affald. Her finder du bl.a. krav til placering af affaldsspand eller stativ, sorteringsvejledning for forskellige typer af affald og beskrivelse af kommunens ordninger.

Regulativ for private (PDF)

Her kan du læse om reglerne for dig som virksomhed i forhold til affald. Her finder du bl.a. krav til placering af affaldsspand eller stativ, sorteringsvejledning for forskellige typer af affald og beskrivelse af kommunens ordninger.

Regulativ for erhverv (PDF)

Affaldsplanen

Mindst hvert 6. år laver kommunen en ny affaldsplan med en række projekter og tiltag, der skal sørge for, at affaldsområdet i kommunen udvikler sig.

Du kan læse Affaldsplan 2019-2030 her (PDF)

Samt bilag 1 og bilag 2.

I perioden 2019-2024 vil vi blandt andet arbejde for et nyt system for øget sortering ved alle husstande i kommunen.