Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt du søger om tilladelse eller godkendelse til overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue, hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført det nødvendige tegningsmateriale.

Se hvad der gælder for din ejendom:

Se din ejendom på kommunens digitale kort

Se de bebyggelsesregulerende bestemmelser på bygningsreglementet.dk