Ansøgning om reduktion af elafgift

Ansøgning om reduktion af elafgift er alene en sag mellem dig som kunde og dit elselskab.

Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger de modtager om reduktion af elafgift.

Indhentelse af dokumentation for el opvarmning

Du eller dit elselskab, kan indhente dokumentation for el opvarmning på Vurderingsstyrelsens Bygnings- og Boligregister www.bbr.dk

Fremsøg din ejendom. Under Enhed er det muligt at trykker på "Dokumentation for elektricitet", herefter dannes en PDF-fil, der giver den dokumentation fra BBR, der er behov for i den videre dialog med elselskaberne.

Hent din BBR-meddelelse og opdatere BBR-oplysninger

Vi gør opmærksom på at det er til enhver tid gældende ejers ansvar, at BBR oplysningerne er korrekte og opdaterede. Du kan logge ind på bbr.dk/ret med Mit ID, hvor du kan gennemgå og rette dine oplysninger. Eller du kan sende os en mail på BBR@gribskov.dk

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Du kan hente din BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk