Hvem kan indkaldes til et hegnsyn

Hvem kan indkaldes til et hegnsyn

Det er grundejerne ved skel, der er naboer til det omtvistede hegn, som er sagens parter. Er der flere ejere af en ejendom, er det vigtigt, at alle ejere oplyses.

Grundejer kan være en fysisk person eller en juridisk person, dvs. fx et selskab, en offentlig myndighed, en andelsboligforening, en ejerforening eller en grundejerforening.

Er der tale om hegn mod vej, er det ejeren af vejarealet der er den ene part i sagen – det vil ofte være kommunen eller en grundejerforening.

Andre personer kan være parter efter et særligt retsgrundlag, fx en servitut. Hvis der findes en lokalplan eller en tinglyst byplanvedtægt, som indeholder bestemmelser om hegn, vil kommunen kunne rejse en hegnsynssag mod grundejere omfattet af planen.

Hvor finder jeg oplysninger om min nabo?

Som klager er det din pligt at komme med oplysningerne om, hvem der ejer din naboejendom, og hvor vedkommende bor – hvis ejeren ikke bor på adressen f.eks. et sommerhus. Hvis der bor en lejer på en af ejendommene, skal det også oplyses i anmodningen.

Du kan finde oplysninger om hvem der ejer en fast ejendom på www.tinglysning.dk. Her kan du søge på naboejendommens adresse og finde ejer om feltet ”adkomst”. Du kan også ringe til Tinglysningsretten på tlf. 99 68 58 00 og få oplysningerne.

En adresse forespørgsel koster kr. 70 og skal søges digitalt. Dette kan gøre via Gribskov Kommunes hjemmeside eller via borger.dk.

Hvis ejer er et selskab kan du finde selskabets adresse og oplysninger om ejerforhold og direktør på www.cvr.dk.

Alle ejere af klagers ejendom skal underskrive anmodningen eller der skal vedlægges en fuldmagt.

Anmod om Hegnsyn (PDF)

Hent fuldmagt (PDF)

Når du har udfyldt blanketten sendes den til hegnsyn@gribskov.dk eller du kan printe den ud og aflevere den på rådhuset.