Flytning til udlandet

Enhver, der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst. Ophold i udlandet over seks måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet.

Ophold i udlandet under seks måneder kan under visse betingelser undtages fra framelding i folkeregistret. Læs mere på borger.dk og spørg evt. i Folkeregistret i Borgerservice.

Læs mere om at flytte til udlandet på borger.dk