Socialt frikort

Her kan du læse om forsøgsordningen med socialt frikort, og ansøge om at få et social frikort.

Folketinget har besluttet at indføre et socialt frikort i en forsøgsperiode til og med 2024. Det betyder at du under visse betingelser har mulighed for at få et socialt frikort i hele 2023 og 2024. Et socialt frikort giver dig ret til at tjene 40.000 kr. skattefrit om året, uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året ved almindelig lønnet arbejde, uden at indtægten bliver trukket fra din ydelse: for eksempel kontanthjælp eller førtidspension. Indtægten bliver heller ikke modregnet i andre indkomstafhængige offentlige ydelser: for eksempel boligsikring.

Formålet med det sociale frikort er at give borgere i udsatte positioner bedre muligheder for at deltage i samfundet fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Det er også hensigten at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere borgere i udsatte positioner.

Gribskov kommune kan godkende dig til et socialt frikort, hvis du kan sige ja til følgende:

  • Du har sociale udfordringer, fx hjemløshed, et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, eller du har en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer
  • Du skal opfylde opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i paragraf 11 i lov om aktiv socialpolitik
  • Du er ikke under uddannelse eller har været det inden for det seneste år
  • Du har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år

For at få et socialt frikort skal du også opfylde nogle opholdskrav og give samtykke til, at Gribskov Kommune og virksomheden må behandle oplysninger om dig.

Du søger om et socialt frikort ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema og samtykkeerklæring.

Ansøgningsskema socialt frikort

Skemaerne skal sendes til Team Voksne med særlige behov i center for Social og Sundhed. Da ansøgningsskemaet indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler Gribskov Kommune, at du sender det via borger.dk. Du kan finde en kort vejledning til at sende digital post, herunder.

Når din ansøgning er behandlet, får du svar via e-boks. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 14 dage.

Vær opmærksom på, at du selv skal finde det job, hvor du kan tjene de op til 40.000 kr.

Sådan sender du digital post:

  1. Log ind med Nem-ID på borger.dk
  2. Klik på "min post" øverst på siden
  3. Klik på ”Indbakke” i menubjælken under ”Vis min post i mapper” i venstre side.
  4. Klik på ”Skriv ny post” øverst i den vandrette menu.
  5. Vælg modtager. Her skal du vælge: Gribskov kommune --> støtte til særligt udsatte grupper --> social rådgivning
  6. Når du har skrevet din besked og vedhæftet ansøgningsskemaet, skal du blot klikke på "send"

Læs vejledning på borger.dk

Socialstyrelsen

Det sociale frikort

Lovgivning om socialt frikort

Lov om forsøg med socialt frikort

 

Social Indsats Voksne

Tlf. 72 49 60 00