Botilbud i Gribskov Kommune

Her kan du læse om de forskellige botilbud med mulighed for støtte.

Botilbud til borgere med psykisk sygdom:

Botilbud til borgere med udviklingshæmning og/eller autisme:

Botilbud til voksne med fysisk handicap og/eller erhvervet hjerneskade:

Private botilbud:

Udover ovenstående findes der en række private botilbud. Du kan finde mere information om de private tilbud på tilbudsportalen: 

Tilbudsportalen