Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med en BPA-ordning eller ordning om kontant tilskud til hjælper har du mulighed for selv at ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Kontakt

Center for Sociale Indsatser

Relateret indhold