Sygedagpenge - hvis du er selvstændig

Arbejder du som selvstændig erhvervsdrivende med overskud fra egen virksomhed? Så kan du være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt på grund af egen sygdom.

Har du tegnet forsikring, kan du være berettiget til sygedagpenge fra første eller tredje hele fraværsdag.

Har du ikke tegnet forsikring, men har overskud fra egen virksomhed, kan du være berettiget til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Du skal anmelde dit sygefravær i NemRefusion. NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for arbejdsgivere og selvstændige. Her kan selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.

Anmeldelsen skal ske senest:

  1. En uge efter første fraværsdag (hvis du er forsikret fra første fraværsdag, eller du er omfattet af aftalen om kronisk sygdom)
  2. En uge efter tredje fraværsdag (hvis du er forsikret fra tredje fraværsdag)
  3. Tre uger efter første fraværsdag (hvis du ikke er forsikret)

Din anmeldelse gælder fra det øjeblik, du har underskrevet digitalt og signeret din anmeldelse. Har du underskrevet din anmeldelse for sent, har du i de fleste tilfælde først ret til dagpenge fra den dag, hvor kommunen har modtaget din anmeldelse.


Anmeld sygefravær i NemRefusion

Læs om sygedagpenge på borger.dk

Senest opdateret 12-01-2023