Idrætspas til børn/unge

Får en idrætsforening henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for idrætspas for børn og unge.
Det foregår via idrætsforeningen og tilskuddet går til den pågældende forening.

Skemaet udfyldes af foreningen

Læs mere om Idrætspas og udfyld ansøgningen online