Store telte og mobilscener

Opstilling af telte, scener, tribuner og lignende faste konstruktioner kan kræve byggetilladelse. Husk i god tid før arrangementet, at søge om byggetilladelse på www.bygogmiljoe.dk da sagsbehandlingstiden er varierende.

Læs vejledninger om

Reglerne til transportable konstruktioner (pdf)

Pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger også i forsamlingstelte (pdf)

Krav om byggetilladelse eller certificering til:

  • Telte og sceneoverdækninger der er større end 50 m².
  • Alle telte og konstruktioner i mere end 1 etage.
  • Alle transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, uanset om konstruktionen er certificeret.
  • Scener, som er mere end 1 m høje, herunder automobilscener og uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
  • Portaler, tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner.

Telte til overnatning

Almindelige campingtelte skal ikke byggesagsbehandles, men store telte og transportable konstruktioner, på campingområder ved musikfestivaler, til sportsarrangementer og lign. som bruges til overnatninger for flere end 150 personer, skal du meddele til kommunen på www.bygogmiljoe.dk, uanset om teltet er certificeret.