Udeservering ved cafe

Vil du lave udeservering på fortovet, skal du have tilladelse. Som udgangspunkt kan du forvente at få tilladelse til at bruge det areal, der ligger ud for din butiksfacade. Tilladelsen gives kun for en afgrænset periode, men du kan søge igen.
Søg via www.virk.dk

Husk også at søge politiet om lejlighedstilladelse på www.politi.dk, hvis du vil udskænke alkohol, selv om du har en bevilling i forvejen.

Se vejledning her.