Oktober43 - Mindeplader i Gilleleje

Omslag fra bogen "HAABET". Bogen blev udgivet i 2013 i forbindelse med 70 års markeringen af redningen af de danske jøder fra Gilleleje i 1943. Bogen kan købes på Gribskov Biblioteker og i Turist Informationen i Gilleleje.

Billedhugger Gerda Thune Andersen har skabt 7 mindeplader i erindring om Gillelejeborgernes hjælp til de danske jøder i oktober 1943.
De 7 Broncemindeplader er placeret der, hvor væsentlige begivenheder fandt sted: Gilleleje Kirke, Strandbakkerne, Gilleleje Station, "Manufakturhandleren" på Østergade 2, det gamle "menighedshus" på Gilleleje Hovedgade 55, v/Staldloftet på Østergade 5 og endelig yderst på auktionsmolen i havnen.
Ved alle mindepladerne findes en QR kode, som gør det muligt at læse om mindepladen og/eller bare høre lydfilen om historien bag.
Lydfilen er på både dansk og engelsk.

Læs om Gerda Thunes arbejde med de 7 Mindeplader:

Billedhugger Gerda Thune Andersen fortæller


Sponsorer: KKL, Det jødiske Nationalfond, L.F. Foghts Fond, Gilleleje Brugsforening, Kulturhavn Gilleleje & Gribskov Kunstråd


SE MERE OM DE ENKELTE MINDEPLADER - og hvor de er placeret:

Gilleleje Kirke

Strandbakkerne

Gilleleje Station

Manufakturhandleren på Østergade

Menighedshuset

Staldloftet på Østergade

Gilleleje Havn