Billedhugger Gerda Thune Andersen fortæller

"Da jeg fik opfordringen til at komme med forslag til disse 7 fliser, vidste jeg straks at det skulle være jødiske symboler.
Her kunne jeg gå to veje, enten 7 forskellige jødiske symboler, så som Torarullerne, Den syvarmede lysestage etc. Eller 7 forskellige Magan David = Davidstjerner.
Jeg valgte den sidste løsning ud fra den betragtning at fliserne, når de lå i gadeplanet skulle kunne opfattes fra forskellige vinkler. Havde jeg valgt et symbol kunne disse kun læses fra een vinkel. Min ide er, at man straks, også som ikke jøde, skal kunne identificere stjernen i billedet, samt den hebræiske tekst som noget jødisk. Og at man ved hjælp af sin smartphone kan scanne en QR kode og læse hvad historien bag netop denne flise er.

Teksterne jeg har valgt er sket i nært samarbejde med Ulf Haxen fhv. førstebibliotekar og seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og en stor kender af jødiske tekster og kultur.
Ulf Haxen har skrevet den hebraiske tekst, så den passer ind i symbolerne.

Teksterne er vigtige sætninger fra EXODUS i Mosebøgerne som f.eks:

  • ’Du skal huske denne dag’ / 2 Mosebog kap. 13, 3
  • ’Du skal fortælle det til dit barn’ / 2 Mosebog kap.13, 8
  • ’Herren velsigne dig og bevare dig’ / 4 Mosebog kap.6, 24-26

Men også korte værdiladede ord som:

  • HÅBET
  • LEV VEL
  • PLIGT
  • HERREN DEN ALMÆGTIGE

Jeg har lagt særligt vægt på at medtage disse tekster, der skal referere til den sindstilstand man må formode at disse mennesker må have været i, i de ulykkelige dage op til redningen. Det er også mit ønske at disse tekster straks skal kunne identificeres af de jøder, der måtte komme for at mindes deres forældres eller bedsteforældres flugt".