Klimaplan - Et grønnere Gribskov

Gribskov Kommune er i gang med en ny klimaplan. Målet er at være en klimaneutral kommune i 2045

I Gribskov Kommune arbejder vi med fortællingen om Vores Gribskov. At vi er en kommune, der er formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber. Pejlemærkerne er motoren for kommunens udviklingspolitik.

Vi vil dog mere end det.

Derfor har vi sammen med 95 andre kommuner i Danmark tilmeldt os DK2020-projektet, hvor hver kommune udvikler en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Det betyder at klimaplanen både skal vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust.

DK2020 er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, hvor alle landets kommuner kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen.

Du kan læse mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside

KLIMANEUTRAL KOMMUNE I 2045

I Gribskov Kommune har vi sat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2045. Dette mål omfatter ikke kun Gribskov Kommune som virksomhed, men hele Gribskov Kommune som geografisk område. Kommunen skal som den største virksomhed gå forrest med at mindske vores klimamæssige fodaftryk, men vi kan ikke gøre det alene.

Vi er ved at lægge planerne for en grønnere fremtid, og Gribskov bobler af initiativer fra borgergrupper, foreninger og erhvervsliv, som vil være med til at drive den grønne omstilling. Det vil vi som kommune understøtte og hjælpe med at udvikle.

EN KLIMAPLAN FOR HELE GRIBSKOV KOMMUNE

Klimaplanen er en plan for, hvordan vi sammen kan reducere vores udslip af drivhusgasser. Klimaplanen skal både handle om, hvad kommunen skal gøre, men også hvad den enkelte borger eller virksomhed hver især kan bidrage med. Hvad kan vi gøre nu, og hvad kræver en større indsats. Klimaplanen er vores kommunes bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne og de konsekvenser, de medfører for os alle sammen.

Vi startede med et dialogmøde, der var åbent for alle. Her drøftede vi sammen, hvad borgere, virksomheder, foreninger og kommunen kan gøre for at gøre vores Gribskov mere grøn.

På dialogmødet arbejdede vi med de fire temaer:

  • Naturen og det åbne land – Hvordan gør vi Gribskovs unikke landskab til en medspiller i klimaomstilling?
  • Energi og varme – Hvordan får vi nedsat energiforbruget og sikret en omstilling væk fra fossile brændsler?
  • Transport - Hvordan kan vi ændre vores transportvaner, så vi mindsker CO2-udslippet?
  • Grønt erhvervsliv – Hvordan kan erhvervslivet blive en stærk driver for klimaomstillingen i Gribskov?

Program for dialogmøde.pdf

 

Dialogmødet fandt sted d. 21. februar 2023 kl. 17.30-20.30 i Gribskov Kultursal i Helsinge.

Mere info om klimaplanen

Kontakt:

Kenneth Kristensen

kekri@gribskov.dk

Tlf: 7249 6903

Relateret indhold