Vidste du det om bier?

  • At vi i Danmark har 287 arter af bier?
  • At af de 287 er: 1 af dem er honningbien, 29 er humlebier og resten er enlige vilde bier?
  • At haver er gode og vigtige levesteder for bier?
  • At der i en varieret have ofte er ca. 50 forskellige arter af vilde bier?
  • At bier er aktive fra marts til oktober?
  • At vilde bier ofte søger føde indenfor 200-300 meter fra deres rede?
  • At over halvdele af de vilde bier har bi-reder i jorden, heraf de syv mest almindelige humlebier?
  • At over halvdele af de vilde bier har bi-reder i jorden?
  • At ca. 20 % af de vilde bier bygger reder i hule strå og lignende?

Myten om humlebien

Måske kender du myten om at humlebier ikke burde kunne flyve, men da den ikke ved det, flyver den alligevel? Men humlebier kan faktisk godt kan flyve – både i virkeligheden og videnskabeligt bevist! En af grundene til at de kan flyve, er mange hurtige vingeslag, nemlig ca. 230 vingeslag pr. sekund!

En bi bliver til

Bier og mange andre insekter har flere stadier i deres liv. De starter livet som et æg, ud af ægget kommer en larve, larven forpupper sig og ud af puppen kommer den færdigudviklede bi. Forvandlingen: æg - larve - puppe - voksen bi, kaldes fuldstændig forvandling.