Vil du ha' en bi-venlig have?

Skab levesteder og fødekilder til bierne og kvit sprøjtemidler.

Levested

Jordvold

De fleste vilde bier bor i huler. Hulerne kan være under jorden, i en stensætning eller lignende.

Lav en lille jordvold af bar, sandet og tør jord i din have. Her kan de jordboende enlige bier og humlebier bygge rede og overvintre.

Bi-hotel

Der er også bier og andre insekter, der bor i hule rør. Du kan bygge et bi-hotel i en træstamme, hvor du kan bore huller på mellem 2,5 mm og op til 7 mm i diameter, og ca. 15 cm dybe.

Du kan også bygge et bi-hotel af f.eks. tagrør, bambusrør og andre hule plantestængler, som du lægger i en kasse. Rørene/stænglerne skal være lukkede for enden, og have en indre diameter på mellem 2,5 og op til 7 mm.

Vilde områder

Lad nogle områder af haven få lov at være vild og utæmmet. Her kan bierne få fred fra hakkejernet til at bygge deres reder. Vilde blomster vil kunne indfinde sig og give føde til bierne.

Fødekilde - bimad

Vilde blomster i haven giver føde til bier, men du kan også udså bi-venlige blomster. Bi-venlige blomster er blomster, der producerer meget pollen og nektar. På mange frøposer og planter er der angivet om det er en bi-venlig blomst. Du kan også spørge ad på planteskolen.

Ved at have blomster, buske og træer der blomster lige fra marts til oktober hjælper du bierne, til at have mad i hele deres sæson.

Hvis du slår græs i haven, kan du lade nogle små øer af kløver stå, til glæde og gavn for bierne.

Lidt vand i et fuglebad eller i en underskål i en tør varm sommer, vil også glæde bierne.

  • Vælg hjemmehørende arter - mange vilde bier og andre insekter i Danmark er tæt knyttet til danske blomster og omvendt
  • Vælg blomster med lang blomstringstid - vælg blomster, der blomstrer længe og anlæg din have, så der er blomster fra det tidlige forår, til det sene efterår
  • Vælg blomster der producerer meget nektar og pollen - se efter, om der på posen med blomstrefrø og på planterne er der angivet, om de er særligt gode for bier og andre insekter.

Din lokale planteskole kan også guide dig, til en bi-venlig have.

Kvit sprøjtemidler – de skader også bierne

Sprøjtemidler slår ikke kun de skadedyr eller ukrudt ihjel, du ikke ønsker. Sprøjtemidler skader også bier og andre insekter. Så hvis du vil hjælpe bier og andre insekter, så kvit sprøjtemidlerne!