Strandtrapper, badebroer og bådbroer

Etablering af strandtrapper, badebroer og bådbroer kræver tilladelse.

Strandtrapper

Før du begynder etablering, reetablering eller ændring af strandtrappe skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet.

Bade- og bådebroer

Etablering af badebro eller bådebro på pæle kræver tilladelse fra Gribskov Kommune. Udføres broen som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømningen langs kysten, er det Kystdirektoratet som kan give tilladelse.

Gribskov Kommune har vedtaget en række retningslinjer for godkendelse af badebroer. Læs i vejledningen, hvordan du ansøger og hvad der vurderes ved behandling af ansøgningen:

Vejledning til ansøgning om etablering af badebroer (PDF)