Nationalparken er vedtaget

Den 14. december 2017 blev der truffet endelig beslutning om vedtagelsen af Danmarks femte Nationalpark, Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparken er den andenstørste i Danmark og omfatter Nordsjællands store skove og søer med unikke naturværdier samt en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.
Som noget særligt bygger nationalparken på frivillighed. Godt 290 frivillige lodsejere er en del af Nationalparken.

Nationalparken blev indviet i 2018.

Du kan se den endelige afgrænsning og læse mere om Nationalparken her