Opgravning og flytning af jord

Er din jord forurenet, skal du anmelde flytningen af jorden til kommunen.

Hvis du skal fjerne jord fra kortlagte ejendomme eller fra områder klassificeret som lettere forurenet (typisk byzone), skal du anmelde jordflytningen til Center for Teknik og Miljø. Kontakt os på tms@gribskov.dk eller 72496000.

Anmeldelsesskema for jordflytning

Anmeldelsesskemaet findes også i en version, der kan udfyldes digitalt

Regler for modtagelse af jord

Hvis du ønsker at modtage jord, skal du have tilladelse til terrænregulering/landzonetilladelse.
Ansøgningen om dette skal indeholde en beskrivelse af det pågældende projekt, formålet og oplysninger om kvaliteten af den jord, du ønsker at modtage. Send din ansøgning til TMS@gribskov.dk.