Parkering

Her kan du læse om reglerne for at parkere i Gribskov Kommune.

Køretøjer med nummerplade (indregistreret) må gerne parkeres på offentlig veje. Biler uden nummerplader må ikke. Hvis du ikke følger reglerne, kan du få en parkeringsbøde.

Der er særlige parkeringsregler for biler med handicap-parkeringskort.

Nedenfor kan du læse om reglerne for parkering.

Parkeringsbekendtgørelsen (PDF)

Parkeringsbøder

 

I Gribskov Kommune er det kun politiet, der kan give dig en bøde for at parkere ulovligt på offentlige veje og parkeringspladser. Kommunen har ikke et kommunalt korps af p-vagter, der kan udstede parkeringsafgifter. Private parkeringspladser eller områder kan have et privat parkeringskorps tilknyttet. Disse har mulighed for at give dig en parkeringsafgift, hvis du ikke overholder de regler for parkering som er angivet på skilte på stedet.

 Hvis du får en parkeringsbøde eller en parkeringsafgift, og du ønsker at klage, er det derfor vigtigt, at du sikrer dig, hvem der står på girokortet.

Læs mere på politiets hjemmeside her. 

Biler uden nummerplader

Det er ulovligt at hensætte sit køretøj på offentlig vej UDEN nummerplader.

Skrotbiler fjernes fra kommunale veje

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på en offentlig vej kan du kontakte kommunen. Brug selvbetjeningsløsningen ”Tip Gribskov”.

Du kan som ejer af en skrotbil få en skrotpræmie

Skrotbiler afleveres til en godkendt ophugger, som skal håndtere bilens væsker (benzin, olie mv.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags osv.) efter nærmere regler.

Ud over et renere miljø for vore efterkommere er der en kontant belønning i form af en udbetalt 'præmie' fra Miljøordningen for Biler, til bilens sidste ejer, når der sørges for korrekt aflevering af bilen.

Præmien anvendes delvis til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold. Evt. overskud udbetales til ejeren af bilen.

Læs mere om skrotpræmier, ophuggere mm. på borger.dk

P-pladser til handicapbiler

Hvem kan søge om oprettelse af en handicap p-plads.

Handicapparkeringskort

Handicapparkeringskortet/invalideskiltet giver en række lempelser ved parkering. Vær opmærksom på, at handicapkortet ikke giver ret til at parkere, hvor der er standsningsforbud.

Handicapvognplads

Har du et handicapparkeringskort og ønsker du en handicapvognplads på offentlig vej i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads, kan du rette skriftlig henvendelse til Borgerservice hos kommunen.

Ansøgningen bør som min. indeholde oplysninger om:

  • Navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • evt. e-mailadresse
  • beskrivelse af hvor på offentlig vej pladsen ønskes oprettet samt registreringsnummer på køretøjet, hvis pladsen ønskes reserveret til et bestemt køretøj.