Trafiksikkerhed

Kommunen ønsker at sikre gode oversigtsforhold på vejene og den rette hastighedsbegrænsning, der tilgodeser både beboere og afvikling af trafikken.

Ni ud af ti ulykker i trafikken skyldes uhensigtsmæssige adfærd. Derfor arbejder kommunen på at påvirke trafikanters adfærd gennem kampagner og støtte til færdselsundervisning i skolerne. Du kan læse mere om, hvordan kommunen arbejder med at bekæmpe ulykker og fremme trafiksikkerhed i Trafiksikkerhedsplan 2022-2027.

Fartvisere og trafiktællinger

Fart og ulykker hænger nøje sammen. Høj fart giver flere alvorlige ulykker. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten både i byerne og på landet.

Fartvisere bruges i forbindelse med fokus på skoleveje og særlig belastede veje. Fartvisere måler bilernes hastighed med en radar, men data gemmes ikke.

Kommunen holder øje med trafikkens udvikling ved at gennemføre regelmæssige trafiktællinger, der på udvalgte steder registrer køretøjernes antal og hastighed.

Sten og genstande på vejen

Det er ulovligt at anbringe sten og genstande på veje uden kommunens tilladelse. Sten og genstande kan skade både mennesker og køretøjer, fordi de kan være svære at se i mørke eller passere.

Det kan medføre bødeansvar og erstatningsansvar for den tilstødende grundejer.

Kontakt

Vejafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen