Sikker kørsel mellem Græsted og Gilleleje

Vi er i fuld gang med at skabe ny, sikker og hurtig forbindelse mellem Græsted og Gilleleje - men vi bygger ikke endnu. En god vej kræver grundig forberedelse. Kun på den måde kan vi sikre de bedst mulige forhold for mennesker, dyr, planter og områdets historie.

En retlinet vej 

Trafikken på Pårupvej har været støt stigende i de sidste par år. Det har affødt behovet for en ny og bedre vej. Den nye vej kommer til at forløbe fra rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej nord for Græsted mod nordøst - parallelt med jernbanen. Nord for Ålekistevej og frem til Parkvej vil Pårupvej blive rettet ud, så den får et mere retlinet forløb med færre kurver, end vejen har i dag.
Fartgrænsen bliver 80 km/timen, og det mere retlinede forløb betyder, at du får mulighed for at komme hurtigere og sikrere ml. Græsted og Gilleleje.

Vi bevarer historien og naturen

Som forberedelse til vejen har Gribskov Kommune fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der undersøger samtlige miljømæssige forhold omkring vejen - bl.a.: støjforhold, landskab og visuelle forhold, biologisk mangfoldighed (arter og naturtyper), jordforurening, kulturhistorie, arkæologi og mange flere. Denne forundersøgelse har været afgørende for at sætte os i stand til at træffe de beslutninger, der - samlet set – har færrest negative konsekvenser for både mennesker, naturliv og historie.

I september 2020 startede Museum Nordsjælland på forundersøgelse for kulturhistorie og geologiske forhold. Museet gjorde en række interessante arkæologiske fund. De ældste fund stammer fra jægerstenalderens maglemosetid (omkring 9000-6400 f.Kr.). De arkæologiske forundersøgelser er blevet fulgt op af en række egentlige udgravninger. Museum Nordsjælland forventes at afslutte udgravningen i foråret 2022.

Entreprenør i gang i foråret 2022

I starten af 2021 besluttede Byrådet et revideret projekt efter at have vurderet lodsejernes indsigelser og ønsker til projektet. Ekspropriationsforretningen blev gennemført i slutningen af 2021. Kommunen har netop gennemført et udbud af totalentreprisen på anlægsarbejdet. Kontrakten underskrives den 25. januar 2022, og første spadestik sker forventeligt senere i foråret 2022. Vejen forventes efter planen færdiganlagt i 2023. Projektet forventes at koste 111 millioner kroner i alt.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen på den nye Græsted-/Gillelejevej.