Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gribskov kommunen har udfra kortlægning af vores grundvand lavet en Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og en evaluering heraf

I en indsatsplan sker en koordinering af de forskellige indsatser, der skal til for at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet for hvert enkelt vandværk. Området ved Asserbo, Tisvilde og Vejby Vandværker er tidligere kortlagt, og der er udarbejdet en Indsatsplan herfor. I oktober 2015 er der udarbejdet et forslag til en samlet indsatsplan for alle vandværkerne i Gribskov Kommune. Forslag til indsatsplan er godkendt af Byrådet d. 20. juni 2016.

Indsatsplan og evaluering kan læses her under.

Indsatsplanen (PDF)

Evaluering af indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (PDF)