Tilskud til sløjfning af brønd/boring

Med Finanslov 2022 er der afsat 170 mio. kr. fordelt over årene 2022 – 2025 til projekter der beskytter drikkevandet i udsatte områder. Der er oprettet to tilskudspuljer der skal fremme dette formål. Den ene af puljerne yder tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Du kan således søge om tilskud fra Miljøstyrelsens tilskudspulje til sløjfning af din private drikkevandsbrønd eller -boring, hvis denne er overflødiggjort ved at du har fået indlagt vandværksvand. 

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Relateret indhold