Oversvømmelse og ekstremregn

Her kan du se Gribskov Kommunes klimatilpasningsplan for oversvømmelse og finde oplysninger om udfordringer med oversvømmelser samt håndteringen af disse.

Klimatilpasningsplan

Byrådet i Gribskov Kommune vedtog i 2015 en klimatilpasningsplan, der fokuserer på oversvømmelser fra ekstremregn og stormfolder. Planen indeholder bl.a. en risikokortlægning og udpegningen af geografiske indsatsområder, hvor indsatsen i forhold til oversvømmelser skal prioriteres.

Gribskov Kommunes klimatilpasningsplan

På den digitale kommuneplan kan du se hvilke arealer i kommunen der er oversvømmelsestruede ved en 100-års hændelse i 2050 samt hvilke kystarealer, der er erosionstruet.

Se kort over oversvømmelsestruede arealer her - link til kommuneplanen

Indsatsområder for oversvømmelse

Klimatilpasningsplanen indeholder bl.a. identificeringen af 17 geografiske indsatsområder, hvor der skal udarbejdes en risikovurdering samt handlemuligheder.

Rapporten 'redegørelse for oversvømmelse', der blev udarbejdet i 2016, belyser netop udfordringerne med oversvømmelse i de udpegede indsatsområder samt hvilke handlemuligheder der er relevante for at minimere oversvømmelsestruslen i de enkelte indsatsområder. 

Se rapporten 'Redegørelse for oversvømmelser 2024' her