Kan jeg få fjernvarme i min bolig?

Tjek om din bolig ligger i et område, hvor der er mulighed for fjernvarme.

Dine muligheder for fjernvarme

Fjernvarme og ø-varme er en kollektiv varmeform, hvilket betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmerør. Det er derfor vigtigt med en bred opbakning i lokalområdet, hvis det skal være rentabelt. I flere byer er der etableret lokale varmegrupper, der aktivt arbejder med fjernvarme og ø-varme.

Etablerede forsyningsområder

Bor du i et område, hvor fjernvarme er tilgængeligt i dag, eller hvor et fjernvarmeselskab har meldt ind, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om dine muligheder for grøn og billig varme. Klikker du på kortet, kan du se, hvilket selskab, der leverer varmen i området.
Du kan også finde kontaktoplysningerne på de enkelte selskaber her:

Et samlet overblik over varmeforsyningsselskaberne i Gribskov Kommune

Potentiale for fjernvarme i områder der er gasforsynede

I december 2022 vedtog Gribskov Kommune en ny varmeplan. Varmeplan 2022 indeholder en analyse af muligheden for at konvertere de forskellige gasforsynede områder i kommunen til fjernvarme eller ø-varme. 

Bor du i et område, hvor fjernvarme eller ø-varme kan være på vej (grønne områder på kortet), kan du løbende holde dig opdateret her på kortet.

Områder uden mulighed for lokalvarme/ fjernvarme

Bor du i et område, der ikke er markeret på kortet, er der ikke umiddelbare planer om fjernvarme eller ø-varme fra kommunens side.

Du er dog altid velkommen til selv at gå sammen med dine naboer, for at undersøge muligheden og potentialet for at oprette jeres egen ø-varme eller blokvarme.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse om andre muligheder for opvarmning end fjernvarme: www.sparenergi.dk

FAQ

Breve om fjernvarme

I december 2022 og januar 2023 sendte Gribskov Kommune breve ud til alle husstande i kommunen, der har registreret gas- eller oliefyr på BBR. Disse breve blev sendt ud på baggrund af aftalen mellem KL og regeringen, der blev indgået med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne. 

I følge BBR står du opført til at eje et gas- eller oliefyr.

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan du selv rette det her

Vi har sendt rigtigt mange breve ud i løbet af december 2022, og der kan være sket en fejl. Så hvis du ikke ejer et gas- eller oliefyr, og dine BBR-oplysninger er korrekte, skal du blot se bort fra det brev vi har sendt dig.

Vi har kun sendt breve til dem, der har registreret olie- eller gasfyr i BBR. 

Hvis du også ejer et olie- eller gasfyr, vil du modtage et brev hurtigst muligt. 

Vi sender rigtigt mange breve ud, og der kan være sket en fejl. 

Nej, brevet er udelukkende informerende.

Er dit område udlagt til fjernvarme, kan du kontaktet dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om muligheden for fjernvarme. 

Områder hvor der planlægges eller er potentiale for fjernvarme

I Varmeplan 2022 er det konkluderet at der er to gasforsynede områder, hvor der er planer om fjernvarme og to områder hvor der er potentiale for fjernvarme.

I Helsinge Øst (v. fuglekvarteret og Nejlinge) og i Helsinge Vest (v. Tofte og Skærød) er der planer om at konvertere gasområderne til fjernvarme.

For Helsinge Øst og Helsinge Vest vil Helsinge Fjernvarme i løbet af 2023 udarbejde projektforslag, som kan godkendes i slutningen af 2023 eller starten af 2024.

Kommunen vil gå i dialog med Helsinge Fjernvarme om at udarbejde et projektforslag, der dækker gasområderne i både øst og vest for konvertering til fjernvarme. Projektforslag vil blive udarbejdet i løbet af 2023 parallelt med udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for placering af ny produktionskapacitet.

Forsyningen har derefter 5 år til at opfylde sin forsyningspligt for områderne.

Før Helsinge Fjernvarme kan levere fjernvarme til disse gasområder kræver det en udbygning af produktionskapaciteten. Der skal derfor bygges ny kapacitet, hvis eksisterende gasområderne skal konverters til fjernvarme. Kommune og Helsinge Fjernvarme har udpeget en grund i Helsinge Nord, hvor en ny varmeproduktionskapacitet kan placeres. Lokalplansarbejdet er sat i gang. Herudover arbejdes der på at planlægge for endnu en varmecentral i Tofte.

Helsinge Fjernvarme vil indsende et projektforslag, som skal godkendes hos kommunen – processen tager normalt 3-6 mdr. Herefter kan selskabet udrulle fjernvarme – og den proces kan tage op til 18 måneder.

I Annisse Nord og Ramløse er der potentiale for at konvertere gasområderne til fjernvarme.

I Annisse Nord og Ramløse undersøges det lige nu om det er muligt at etablere byvarme (et ø-varme koncept).

Kommunen her i dialog med Annisse Varmegruppe og lokalrådene samt E.on, der står for byvarme-konceptet.

Der er godkendt fjernvarmeprojekt, men det er endnu ikke etableret

Ja, men overvej nøje, om det ikke er værd at vente, til fjernvarmen bliver udrullet i området. 

Du vil blive kontaktet direkte af fjernvarmeselskabet, som sender et bindende tilbud.

Du kan stadig nå at få fjernvarme, men du skal kontakte fjernvarmeselskabet direkte. Du finder en liste over fjernvarmeselskaberne her på siden. 

 

Fjernvarme er godkendt og etableret

Du kan finde et overblik over det fjernvarmeselskab, der forsyner det område du bor i.

Du skal selv kontakte selskabet. Du kan finde kontaktoplysningerne på fjernvarmeselskaberne her på siden. 

Område uden fjernvarme

Også uden for de kollektive forsyningsområder ønsker kommunen at udfase fossile brændsler i den individuelle opvarmning. Det er ca.16 % af boligerne i kommunen, der har et oliefyr. I de mindre byer og det åbne land, hvor konventionel fjernvarme ikke er en mulighed, opfordres borgerne til at gå sammen og undersøge muligheden for mindre fællesløsninger og energifællesskaber

Når du skal have anden varmekilde end fjernvarme, kan du finde forskellige alternativ varmeforsyningsmuligheder på  www.sparenergi.dk

Fjernvarme er grøn

Fjernvarmen er en grøn varmeløsning, og vil i fremtiden kun blive grønnere. I dag benytter Helsinge Fjernvarme og Vejby-Tisvilde Fjernvarme naturgas til en del af deres varmeproduktion. Gassen bruges i de fleste tilfælde til at dække varmebehovet i de koldeste perioder, og gassen dækkede i 2020 ca. 27% af det samlede varmebehov i fjernvarmeproduktionen i Gribskov Kommune.

If. Klimaaftalen mellem KL og regeringen fra juni 2022 skal fjernvarmeselskaberne inden udgangen af 2023 fremlægge en plan for udfasning af naturgas på rent varmeproducerende anlæg. Det betyder at naturgassen vil blive udfaset af fjernvarmen her i kommunen.

Pris på fjernvarme

Fjernvarmeselskaberne er ejet af forbrugerne, og selskabet må ikke tjene penge.

Prisen på fjernvarme afhænger af, hvor mange beboere der skal have fjernvarme i området, samt hvor omfattende ledningsnettet er. Derfor er prisen forskellig fra område til område.

Du kan finde mere information om priserne på fjernvarmeselskabernes hjemmeside.

Du finder listen over selskaberne her på siden.

Tilskud til skift af varmeforsyning

Hvis du bor i et område med individuel varmeforsyning, kan du søge om tilskud.

 SparEnergis hjemmeside kan du se, hvornår puljen åbner, og om du opfylder kriterierne (energimærket på hus m.m.)

Er der et godkendt projektforslag i dit område, kan du ikke søge om tilskud.

Kan jeg få hjælp til varmeregning?

Ja, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003.

Du kan søge her.

Lang ventetid

Forsyningsselskaberne arbejder så hurtigt, de kan.

De har frem til 2028 til at få udrullet fjernvarme, så de skal nok komme til dig.

Lige nu er der både begrænset med materialer og mandskab, da de fleste fjernvarmeselskaber i Danmark er ved at udvide deres forsyningsområde på samme tid.

Kontakt kommunen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

plan@gribskov.dk

Tlf: 7249 6000