Hvad skal der til for, at jeg kan komme i betragtning til en ældrebolig

En ældrebolig er en bolig, som er indrettet, så man kan komme rundt, hvis man er dårligt gående eller har ganghjælpemidler.

For at komme i betragtning til en ældrebolig skal du:

  • Ikke kunne klare dig i din nuværende bolig på grund af indretning og adgang.
  • Du har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ i forhold til din uhensigtsmæssige boligsituation.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan komme i betragtning til en ældrebolig alene fordi:

  • At du har solgt dit hus.
  • At du ikke længere kan magte at passe hus og have.
  • At du ikke har økonomi til at blive boende i din nuværende bolig.

For at komme på venteliste til en ældrebolig skal du udfylde et ansøgningsskema.

Du kan læse mere om, hvordan du søger ældrebolig og om forløbet her