Boligvisitationsudvalget

Boligvisitationsudvalget i Gribskov Kommune behandler blandt andet ansøgningerne om plejecenterbolig og ældrebolig (handicapvenlig bolig).

Boligvisitationsudvalget vurderer, hvorvidt du opfylder visitationskriterierne til den boligform, der ansøges om. Visitationskriterierne er politisk besluttet og er forskellige alt efter, hvilken boligform, du søger.

Vurderingen baseres på din boligansøgning, samt den boligindstilling, der udarbejdes under et besøg hos dig.

Boligindstillingen udarbejdes af en sundhedsfaglig medarbejder, som ved besøg i dit hjem vurderer din helbredstilstand og funktionsniveau i forhold til din nuværende bolig.

Boligvisitationsudvalget træffer på denne baggrund afgørelse om:

  • du opfylder visitationskriterierne og dermed kan godkendes til at komme på venteliste til en bolig eller
  • du ikke opfylder kriterierne og derfor modtager et afslag

Hvem sidder i Boligvisitationsudvalget

Udvalget består af en formand og tre medlemmer. Udvalget er repræsenteret af personer, der har en juridisk, sundhedsfaglig og socialfaglig baggrund.

Boligvisitationsudvalget afholder møde hver 14. dag.

Her kan du se Gribskov kommunes gennemsnitlige ventetider på henholdsvis ældre- og plejeboliger:

Ventetid på en ældrebolig (PDF)

Ventetid på en plejebolig (PDF)