Madservice

Hvis du ikke selv har overskud til at lave mad, kan du søge om, at få leveret mad til dit hjem gennem kommunens madudbringning.

Du kan også søge om et fritvalgsbevis, så du selv kan indgå aftale med en madserviceleverandør, som du selv vælger. Kommunens tilskud til mad og udbringning er det samme til mad leveret fra en fritvalgsbevisleverandør som til mad leveret fra kommunens faste madserviceleverandør.

Hvem leverer maden?

Maden i den kommunale madudbringning leveres af Det Danske Madhus.

Hvad koster det?

Priser 2022

  • Pris for stor hovedret 57 kr.
  • Pris for Mellem/alm. hovedret 54 kr.
  • Pris for lille hovedret 51 kr.
  • Pris for biret 16 kr.
  • Pris for madpakke mellem 23 og 38 kr. Ekstra stk. mad 7 kr.

Takster for borgere på Holbohave, demenscenter. pr. dag.:

  • Forplejning 50 kr.

Varm mad eller kølemad

Du har mulighed for selv at vælge, om du ønsker varm mad, der bringes ud dagligt, eller kølemad, der leveres 2 gange om ugen. Den varme mad kan straks anrettes og spises, mens kølemaden kan opvarmes.

Spørgsmål vedrører maden?

Kontakt leverandørerne:

Ansøg om madservice

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om madservice eller et madservice-fritvalgsbevis.

Hvis du allerede får leveret mad og ønsker at skifte til en anden leverandør, skal du også kontakte kommunen.

Kontakt Gribskov Kommune

Se kvalitetsstandarden for madservice her (PDF)

Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) §83 og 84