Palliativ behandling

Når du modtager en diagnose på en uhelbredelig sygdom, kan du modtage palliativ behandling.

Hvis du har fået en sygdom, som ikke kan behandles eller helbredes, er der stadig mange muligheder for at lindre og rehabilitere. Palliativ indsats indebærer, at give så meget lindring og livskvalitet som muligt, samtidig med, at man lever med en uhelbredelig sygdom. Rehabilitering indebærer at kunne gøre mest muligt selv. Det gælder allerede tidligt efter du har fået diagnosen, og helt frem til livet slutter.
 
Når man får en uhelbredelig diagnose, kan man forvente at opleve forskellige behov af forskellig karakter. Både psykisk velvære, sociale forhold i livet samt fysisk velvære.
 
 Du kan have mange tanker om fremtiden, både for dig selv og for dine nærmeste, og dine pårørende kan opleve at de har brug for støtte i hverdagen.
 
I Gribskov kommune har vi en række tilbud du kan benytte dig af.
 
Du kan få en samtale med en sygeplejerske, som vil rådgive og vejlede både dig og din familie, og som vil være med til at koordinere dit forløb.
 
Er du pårørende til en med en livstruende sygdom, er du også meget velkommen til at kontakte Helhedsplejen for råd og vejledning.

 

 

Mange oplever, at de mister kontrollen over deres hverdag, når de rammes af kræft. Deltagelse i et uddannelses- og træningsforløb, som hjælper dig med at genvinde kontrol og handlekraft i din hverdag.

Målgruppe

Du kan deltage, hvis du har eller har haft en kræftdiagnose, har moderat, svær eller meget svær KOL, har en hjerte-kar-sygdom og:

-er over 18 år
-bor i Gribskov Kommune

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.


Forløb

Forløbet sættes sammen, så det passer til dig og dine behov. Først vil du blive kaldt ind til en indledende samtale med en sygeplejerske eller en fysioterapeut. Her afklarer vi sammen dine behov, med henblik på at tilrettelægge det forløb, der passer bedst til dig.

Et forløb kan omfatte følgende tilbud:

 • Fysisk træning (to gange en time om ugen i 12 uger). De sidste seks uger består den ene gang om ugen af selvtræning efter et program
 • Gruppeforløb med undervisning og aktiv deltagelse (seks timer i alt). I forløbet lærer du at mestrer din sygdom, samt at øge din trivsel og livskvalitet.
 • Individuel kostvejledning med diætist
 • Rygestopkursus ved rygestopvejleder
 • Rygestopvejledning
 • Sygdomsspecifik vejledning
 • Motionsvejledning

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Falck.
Telefon 70605858 (mandag til fredag 8.00-11.00)

eller sende en mail til

gg@falck.dk 

Som borger i Gribskov kommune kan du modtage hjemmehjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen vurderer sammen med dig og visitationen, hvad du kan modtage af personlig og praktisk hjælp.

Hvis du har nogle plejebehov, som skal understøttes af hjælpemidler som eksempelvis kan være ting som bleer, forbindinger, katetre og andre sygeplejeartikler, vurderes det sammen med hjemmeplejen, hvilke konkrete behov der er.

Sammen med en sygeplejerske kan du have en samtale om din aktuelle situation, dine tanker om fremtiden og om de behov, som sygeplejen kan hjælpe med.

Du får besøg af en sygeplejerske efter udskrivelse fra sygehus, hvor i kan tale om, hvad der kan give dig lindring og livskvalitet. Ved alvorlig sygdom kan der være mange symptomer, som er vigtige at vurdere for, at opnå bedst lindring.

Sygeplejersken kan også hjælpe med kontakt til andre faggrupper og foreninger, der kan hjælpe dig. Det kan være en psykolog, præst, sagsbehandlinger, hospice og mange flere.

Du kan få oplyst et telefonnummer til hjemme/sygeplejen, hvor der træffes sygeplejersker døgnet rundt.

Tlf nummer, kontaktoplysninger.

Allerede tidligt i dit sygdomsforløb kan der være ændringer i din livssituation. Ændringerne kan bestå i sygedagpenge, afvikling af job, ændret økonomi, støtte til børn og meget mere. Her kan du modtage hjælp fra en af kommunens visitatorer som kan hjælpe dig frem til de rigtige støttemuligheder.

Senere i dit sygdomsforløb, når din læge kan vurdere, om der kun er kort tid at leve i - fra uger til måneder - kan der ydes yderligere støtte. Der kan bevilges plejeorlov, hvis du har en pårørende der ønsker at passe dig derhjemme.

Du kan også få din medicin betalt, hvis din læge sender en ansøgning til lægemiddelstyrelsen. Her gælder det også, at lægen skal vurdere at der kun er uger til måneder tilbage at leve i.

 • Kræftens bekæmpelse. Kræftens bekæmpelse kan tilbyde vejledning og støtte til dig og dine pårørende. https://www.cancer.dk/
  Kræftens bekæmpelse har mange støttemuligheder både personlige eller telefoniske rådgivningssamtaler ved professionelle rådgivere, for både kræftramte, pårørende og efterladte.

 

 • Røde kors, vågetjenesten
  Alle frivillige har erfaring med omsorg for døende, og vil gerne aflaste og lytte. Et ord, en varm hånd eller en tiltrængt nattesøvn, kan gøre en verden til forskel i en svær tid.
  Som pårørende kan du bruge de frivillige som en ekstra tryghed i den vanskelige tid. Det kan være i hjemmet, på hospitalet eller på plejehjemmet.
  https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/socialt-arbejde/brug-hjaelp/vaagetjeneste

 

 • Lungeforeningen
  Rådgivningstelefon og deltagelse i arrangementer kræver medlemskab.
  Kan vejlede i alle former for lungesygdom, samt tilbyde aktiviteter og foreninger målrettet dig med en lungesygdom. https://www.lunge.dk/

 

 • Hjerteforeningen.
  Tilbyder råd, vejledning samt arrangementer for dig der er hjertesyg og dine pårørende.
  https://hjerteforeningen.dk/

 

 • Alzheimerforeningen
  https://www.alzheimer.dk/

 

 • Sorgvejviseren.
 • Sorgvejviseren er udviklet af det danske nationale sorgcenter sorgcenter.dk i samarbejde med REHPA, kræftens bekæmpelse og folkekirken
  https://www.sorgvejviser.dk/sorgtilbud/

Palliativ enhed Nordsjællands hospital

Sengeafdeling A7/A8
tlf. 48 29 53 55

Udekørende Team
tlf 4829 4419 - telefontid 8-12 på hverdage

Arresødal hospice
Arresødalvej 100
3300 Frederiksværk

Telefon: 47 78 70 00
Fax: 47 78 70 19
Email: info@arresoedal-hospice.dk

Det Udgående Hospiceteam
Telefon: 47 78 70 15
Fax: 47 78 70 19
Email: info@arresoedal-hospice.dk

Kontakt visitationen, hvis der er behov for råd og vejledning eller visitation til hjælpemidler, forløbsprogrammer eller pleje/sygepleje

 

 

Visitationen
Center for Sundhed og Omsorg