Boligudviklingsareal i Esbønderup

Gribskov kommune udbyder et udviklingsområde i Esbønderup på ca. 7,4 ha til opførelse af boligbebyggelse.

Arealet er beliggende på Stubmarken 54 i Esbønderup og vil danne rammerne til ca. 7.500 m² boliger i form af åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse omgivet af skovhave. Bebyggelsen bliver opdelt i 4 klynger med en stamvej ned i mellem. Parkeringen skal foregå uden for klyngerne.

Det er udarbejdet en udviklingsplan som danner rammerne for nærværende udbud og herunder er der fastlagt krav om at området skal udvikles bæredygtigt.

Grundene udbydes gennem Nordicals.

Se mere om udbuddet her