Alkoholbevilling

Virksomheder med ønske om at servere øl, vin eller spiritus skal søge om en alkoholbevilling.

Ansøgning om alkoholbevilling med bilag skal sendes til Nordsjællands Politi.

Du kan læse om reglerne for alkoholbevilling samt hente ansøgningsskema på politiets hjemmeside.

Ansøg om alkoholbevilling via politi.dk

På ansøgningsskemaet fremgår det, hvilke bilag du skal vedlægge.

Du kan også henvende dig til Nordsjællands Politi, Tilladelser og Bevillinger, Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 14 48.

Den videre sagsbehandling

Når sagen er færdigbehandlet hos Politiet, sendes den til sagsbehandling i Borgerservice, Gribskov Kommune. Det er kommunen, som er bevillingsmyndighed. 

Der går typisk mellem to og fem måneder, før du modtager kommunens afgørelse.

Hvis din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og i øvrigt overholder lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, vil politiet ofte kunne udstede en midlertidig bevilling.

Der er ingen administrativ klageinstans i forhold til Byrådets beslutninger.