Gravetilladelser

For at grave i en vej - både offentlige og private veje - kræver det en særlig gravetilladelse.

Du skal søge, hvis du skal grave i vejen.

Som vejmyndighed stiller Gribskov Kommune flere betingelser for at give lov til at grave i vejen. Det kan bl.a. være til afmærkning og trafikregulering eller til genetablering af vejen. Når gravearbejdet er færdigt, skal du meddele det til kommunen. Herefter vil vi føre tilsyn med reetableringen.

Kommunen kan indtil to år efter gravearbejdet er afsluttet kræve, at entreprenøren udbedre fejl og mangler, men vi kræver selvfølgelig ikke, at vejene bliver bedre end før gravearbejdet begyndte.

Søg om gravetilladelse og giv færdigmelding på Rosyweb.dk

Klage over gravearbejder

Hvis du konstaterer, at et gravearbejde ikke er reetableret korrekt, skal du henvende dig til kommunen med det samme. Måske er asfalten sunket, hævet op, revnet eller måske ligger fortovsfliser skævt. 

Oversigt over vejarbejde

På dette kort kan du se en oversigt over igangværende og planlagt gravearbejde.