Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Udbudsskema 2023

 Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk.

Har du spørgsmål, så kontakt os på udbud@gribskov.dk

Gribskov kommune har netop offentliggjort udbuddet af deres kantinedrift. Udbuddet vedrører kantinedrift i det nye administrative og sundhedsfaglige hus beliggende Østergade 62 og Rådhuset, Rådhusvej 3 begge beliggende i 3200 Helsinge. Kantinedriften og madproduktionen tager udgangspunkt i helt nye produktionslokaler på Østergade 32.

Udbuddet gennemføres i Mercell’s udbudsløsning. Det er muligt at gøre sig bekendt med rammerne og betingelserne for udbuddet ved at tilgå informationerne via nedenstående link.

https://permalink.mercell.com/210807756.aspx

Fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

Private leverandører af hjemmeplejeydelser kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet, at organiseringen af hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud og med en kommunal leverandør.

Fritvalgsleverandørerne skal levere alle hjemmeplejeydelser i hele kommunen om dagen og om aftenen.
Se nærmere krav og vilkår i godkendelsesmaterialet nedenfor.

Godkendelsesprocessen

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en CVR-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nedenfor på denne side.

Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Anmodninger behandles halvårligt

Anmodninger om godkendelse behandles i anmodningsrunder, der som udgangspunkt finder sted halvårligt. Næste ansøgningsfrist er 1. september 2020.

Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til socialogsundhed@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Møder med leverandørerne

Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. 

Stil gerne spørgsmål

Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte forvaltningen, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til socialogsundhed@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Svar på anmodning

Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse umiddelbart efter mødet, under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. 

De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra godkendelsestidspunktet.

Udkast til kontrakt (PDF)

Anmodningsskema til private leverandører, bilag 1 (PDF)

Godkendelsesmateriale, bilag 2-19 (PDF)

Logbog - ændringer til godkendelsesmaterialet