Musik i Lejet - FAQ

Publiceret 04-07-2024

Få svar på dine spørgsmål om trafik, afspærringer og parkering mv. i forbindelse med årets Musik i Lejet i Tisvilde.

Festivalen Musik i Lejet foregår i Tisvildeleje i området omkring stranden. Musikken starter den 17. juli med jazzarrangementer og programmet slutter den 20. juli 2024. Læs mere om festivalen på arrangørens hjemmeside. Afholdelsen af festivalen er betinget af, at en igangsat lokalplan for området bliver vedtaget. Dette forventes at ske den 8. juli 2024. (Opdatering 8. juli: Lokalplan er vedtaget)

Af hensyn til beboerne og for at sikre tilstrækkelig gode betingelser for udrykningskøretøjer, spærres områder omkring festivalen af i faser. Første fase er fra 9. juli, hvor der spærres af på festivalområdet. Anden fase er fra 14. juli, hvor parkeringspladsen ved stranden inddrages samt Hovedgaden op til byen. Fra 18.-20. juli vil der desuden være bomme og afspærringer, som påvirker adgang til beboerområder omkring festivalen og centrum af byen for trafikanter, der ikke har et gyldigt ærinde. Se oversigtskortet.

Afspærringerne fjernes så snart festivalen er slut, dvs. senest i løbet af dagen den 21. juli. Det er festivalarrangøren, der står for skiltning, afspærringer og nedtagning.

 

På oversigtskortet kan du se områder, der bliver spærret, hvor der opsættes infotavler mm.

Du kan, hvis du har et gyldigt ærinde, køre ind i området bag afspærringen. Det kan du ved de afspærringer, som kan flyttes for bilister med et gyldigt ærinde i området, og som bemandes af politiet eller politihjemmeværnsfolk. Andre afspærringer er “hårde”, dvs. bomme/betonklodser, som ikke kan flyttes. Her henvises til at benytte omkørsler.

Beboerne i området har selvfølgelig gyldigt ærinde. Uanset dit ærinde inden for afspærringen, er det vigtigt, at du ikke parkerer din bil, så den blokerer for vejen. Dette af hensyn til udrykningskøretøjer, som skal kunne komme forbi på alle veje. 

At der i år bliver sat afspærringer op på vejene omkring festivalområdet, sker af hensyn til sikkerheden og på baggrund af tidligere års erfaringer. Trafikplanen er udarbejdet af festivalarrangøren ud fra dette hensyn og med input fra kommune, politi og beredskab. Det er politiet, der i sidste ende beslutter trafikplanen, så den stemmer overens med deres vurderinger i forhold til behovet for trafiksikkerhed og fri adgang for udrykningskøretøjer i området, samtidig med, at ulempen for beboerne i området mindskes.

Hjemmeplejebiler og andre med lignende ærinde, som skal besøge borgere, der bor i området bag afspærringen, kan køre igennem. Kommunens hjemmepleje er orienteret om afspærringer og tilrettelægger ruterne, så de kan komme frem til borgerne som normalt.

Nogle afspærringer kan flyttes for bilister med et gyldigt ærinde i området. Afspærringerne bemandes af politi og politihjemmeværnsfolk. Andre afspærringer er “hårde”, dvs. bomme/betonklodser, som ikke kan flyttes. Her henvises til at benytte omkørsler.

Al parkering i forbindelse med festivalen henvises til Godhavn Station, hvor græsarealet er inddraget og udvider parkeringsmulighederne. Det er den nærmeste mulighed for parkering, hvis man skal til festivalen. Det er også herfra, der vil være taxakørsel, og der er etableret kiss-and-ride zone, hvor festivalgæster og udstyr kan sættes af. Herfra er der 1-2 kilometer til festivalen via cykel- og gangstien langs jernbanen. Festivalarrangøren assisterer i at hjælpe folk på rette vej og svare på spørgsmål, og politiet eller politihjemmeværnet vil dirigere trafikken efter behov.

Gående og cyklister, som færdes mellem festivalen, Tisvildeleje Station og Godhavn Station, henvises til at benytte cykel- og gangstien langs jernbanen. Politiet vil holde øje med færdslen og bidrage til sikre forhold.

Alle taxaer står på Godhavn Station. De kan kun køre ind i området bag afspærringen, hvis de kan dokumentere et gyldigt ærinde med at hente en beboer fra det område. For alle andre taxature, gælder det, at man bliver sat af uden for afspærringsområdet, fortrinsvis på Godhavn Station.

Festivalgæster, der skal have fat i en taxa, skal således gå til Godhavn Station, hvor taxaerne holder.

Fra den 18.-20. juli vil Tisvilde centrum i tidsrummet kl. 14-06 kun være åben for ærindekørsel. Beboere i området og deres gæster samt leverandører til de erhvervsdrivende i området er alle eksempler på gyldigt ærinde. Da der vil være mange mennesker på gågaden og i byen generelt, opfordres til ekstra agtpågivenhed, hvis du kører i bil i området.

Festivalarrangøren indsætter shuttlebusser, som kører mellem Godhavn Station, Tisvilde Station, festivalpladsen og stranden. Disse busser er gratis og kan benyttes af alle, også selvom du ikke har billet til festivalen. Den normale rutebus, linje 363, bliver ikke berørt af festivalen og kører efter normal rute. Toget mellem Godhavn og Tisvilde Station kan også benyttes som normalt, og det kører til kl. ca. 3 om natten i dagene under festivalen.

Der vil i perioden være en øget trafik af lastbiler med udstyr, telte, midlertidige konstruktioner, fødevarer, drikkevarer osv. til festivalen. Trafikken går primært gennem skoven i Tisvilde Hegn. Ca. 100 lastbiler kører til og fra festivalen før og efter festivalafholdelsen - i alt ca. 400 ture. Lastbilerne kører fra uge 28 frem til torsdag i uge 30. Der er tilladelse til at køre i tidsrummet kl. 8.30-22.00 med en forventet kørselshastighed på maks. 30 km/t. Mængden af forventet lastbilstrafik er rettet i den endelige lokalplan, da der i et tidligere trafiknotat fejlagtigt stod 500 pr. dag.

Se lokalplanen (om lastbilstrafikken se fx side 37 og 128)

Handicapparkeringspladsen ved Stejlepladsen (Hovedgaden, ved stranden) er tilgængelig i hele perioden, og der er adgang til stranden.

Det tilbagevendende loppemarked på Birkepladsen på Banevej ved Tisvilde Station afvikles som normalt. Pladsen hegnes ind for at undgå ulovlig parkering.

Hvis du eller andre, der færdes på festivalens område, får brug for lægelig assistance, henvises til at tage fat i festivalarrangøren. Har du brug for at få kontakt til politiet, henvises til telefonnummer 114. Ved akutte situationer, ring 112. Politiet vil generelt også være mere til stede i området i dagene for festivalen.

Efter Musik i Lejet er slut, vil arrangøren påbegynde nedtagning af afspærringer, skilte osv. Nedtagningen begynder søndag eftermiddag den 21. juli, og det forventes, at alt er taget ned i løbet af aftenen.

Festivalarrangøren står for oprydning og fjernelse af skrald mv. på området, hvor festivalen afholdes, samt i Tisvilde By. Det forventes, at det vil være endeligt afsluttet om onsdagen efter festivalen. Herefter overgår ansvaret for skrald/oprydning osv. igen til Gribskov Kommune og dennes entreprenør, der rent praktisk er dem, der står for kommunens renhold.

Har du spørgsmål til afspærringer og andet omkring festivalen, henvises til at kontakte Musik i Lejet. Find kontaktinformationer på deres hjemmeside musikilejet.dk.