Kommuneplan 2021-33

Her på siden kan du læse om kommuneplanen for Gribskov Kommune, og tilgå kommunens kommuneplanportal.

VORES GRIBSKOV Udviklingspolitik og planstrategi er i høring fra d. 17. november 2022 til d. 16. januar 2023.

Du kan se planstrategien her

Send dine eventuelle bemærkninger til plan@gribkov.dk 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets overordnede fysiske plan for hvordan Gribskov Kommune skal udvikle sig i de kommende 12 år og beskriver hvad arealerne i kommunen skal anvendes til og hvilke værdier, der lægges vægt på i udviklingen.

Tilgå kommuneplanportalen for Kommuneplan 2021-33

Kommuneplanens dele

  • Hovedstrukturen er Byrådets overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse. Hovedstrukturen er inddelt i Bystruktur, Infrastruktur og Grøn og blå struktur.
  • Retningslinjerne er bestemmelser, der udgør udgangspunktet for kommunens administration indenfor en række emner. Retningslinjerne er suppleret med redegørelser for baggrunden for de enkelte retningslinjer samt med kortbilag.
  • Rammer for lokalplanlægningen fastlægger rammer for lokalplaners indhold for de enkelte dele af kommunen. Gælder primært for byområder.

Kommuneplantillæg

Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget. 

Digital plan

Kommuneplanen er digital. Der er flere fordele ved digitale planer fremfor trykte papirplaner. De tre vigtigste argumenter er, at planen er opdateret, nem at finde rundt i og at der kan linkes direkte til de enkelte dele af planen.

Kommuneplanen udleveres ikke i trykt form, men du kan finde en pdf-udgave af planen og tilhørende dokumenter på kommuneplanportalen 'PDF-version af Kommuneplan 2021-33'.

Planhierarkiet

I Danmark forvaltes planlægningen i et planlægningshierarki. 

  1. Øverst finder vi landsplandirektiver udstykket af Staten, hvor man finder Fingerplanen gældende for Gribskov Kommune, som led i udviklingen af Hovedstadsregionen.
  2. Herunder finder man Regionale planer som for eksempel Råstofplaner.
  3. Herefter kommer Kommuneplanen. Kommuneplanen sætter rammerne for den overordnede planlægning, og sikrer hensyn på tværs af bl.a. kultur bevaring og naturbeskyttelse.
  4. Sidst inden en egentlig byggetilladelse, kommer lokalplanen. Lokalplanen sikrer at hensyn og krav i ovenstående planer indarbejdes og overholdes lokalt, samt udstykker rammerne omkring et nyt byggeri. Lokalplanernes formål er at fremtidssikre byggeriet, indarbejde byggeri i det nære miljø samt skabe rammerne for dialog.

Her kan du se de tidligere kommuneplaner for Gribskov Kommune og for de to gamle kommuner i Gribskov Kommune, Græsted-Gilleleje kommune og Helsinge kommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Se planen på plandata.dk

Planen var gældende indtil den 06.06.2021, da Kommuneplan 2021-33 for Gribskov Kommune blev offentliggjort den 07.06.2021.

Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune

Se planen på plandata.dk

Planen var gældende indtil den 16.12.2013 hvor Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune blev endeligt vedtaget.

Kommuneplan 2005-17 Græsted-Gilleleje Kommune:

Kommuneplan 2005-17 Helsinge Kommune:

Planerne var gældende indtil den 14.09.2009 hvor Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune blev endeligt vedtaget.