Gilleleje Bymidte

I efteråret 2022 arbejder en gruppe på 30 borgere på et forslag til udviklingen af bymidten i Gilleleje.

Borgersamlingen

Beboerne, både fastboende og sommerhusejere, samt virksomhederne fra Gilleleje og omegn har været inviteret via et brev i e-boks til at blive en del af borgersamlingsforløbet.

Da fristen for tilmeldingen udløb 1. august, var der 154 tilmeldte. Enkelte, der havde registreret sig flere gange, fik fjernet dobbeltregistreringer. Derefter blev alle personer kategoriseret efter alder, køn og uddannelse og inddelt i aldersgrupperne: 1 (født 1930-1959), 2 (født 1960-1979) og 3 (født 1980-2004).

Da et borgersamlingsforløb fungerer mest optimalt med 30 deltagere, er der ved en blind-lodtrækning blevet udtrukket i alt 30 personer – 10 fra hver aldersgruppe, og lige mange kvinder og mænd. Den yngste er 30 år og den ældste 80 år.

Vi har sammensat borgersamlingsforløbet på baggrund af omfangsrig viden om borgersamlinger/“citizen assemblies” og med inspiration fra OECD’s anbefalinger. Det følger ikke alle anbefalingerne; der er ikke nedsat et uvildigt tredjepartssekretariat, da det er dyrt og fravalgt i denne sammenhæng. Derudover anbefaler OECD, at møderne samlet set varer minimum 20 timer. Det rammer vi ikke helt, men det bliver omkring 15-17 timer.

Vi har haft data til rådighed om uddannelse og beskæftigelse for dem som meldte sig, så vi kunne skele til, at der var en diversitet i borgernes uddannelsesbaggrund. Men blind-lodtrækningen gav ikke anledning til at ændre noget i den retning, så dem, som blev udtrukket, er dem som er med i borgersamlingen.

Alle borgere, der blev udtrukket, har modtaget en personlig mail d. 4. august, og de er blevet opfordret til at bekræfte deres deltagelse senest d. 15. august. De øvrige borgere har modtaget en mail d. 5. august om, at de ikke blev udtrukket til at deltage.

Borgermøde og høring i 2023

Formålet med borgersamlingen er at få input fra nogle af dem, der bor i området, og som har lyst til at arbejde med, hvordan det kan tage sig ud i fremtiden.

Borgersamlingen har været et politisk ønske om at få borgerne med på råd i forhold til den fremtidige udvikling af Gilleleje Bymidte. Men det betyder ikke, at det kun er medlemmerne af borgersamlingen, som får lejlighed til at ytre sig og bringe ønsker frem.

Efter at borgersamlingen har afsluttet deres arbejde og givet deres anbefalinger videre til Planudvalget, foregår der en mere traditionel borgerinddragelsesproces. Den består af et borgermøde samt en høringsperiode i 2023, hvor alle har mulighed for at give deres mening til kende, og dermed få mulighed for at påvirke beslutningerne omkring fremtiden for Gilleleje Bymidte.